woensdag 29 april 2015

Week 12 - Bloggen
Beste lezers,

Afgelopen periode hebben we als DOT gemerkt dat het schrijven en bijhouden van een blog ons belemmert in het werkproces. We hebben niet het idee dat het schrijven van een blog een positieve bijdrage aan het werk-en ontwerproces geeft. Daarnaast merken wij dat we wekelijks erg weinig lezers hebben. Ook omdat er wekelijks met een tweetal begeleidende docenten, Jan Stormbroek en Geert Holwerda, rond de tafel gezeten word. Met hen bespreken wij de gang van zaken en het process mondeling.
Vandaar dat we in onderling overleg hebben besloten niet meer wekelijks te bloggen. Indien nodig kunnen we ten alle tijden via mail contact elkaar op de hoogte houden van belangrijke zaken binnen onze activiteiten en producten.
We zullen in ieder geval een laatste blog schrijven wanneer het project ten einde is.

Groeten,

Wouter Koops
Joshua Manuputty
Max Bosker
Niek Overweg

woensdag 22 april 2015

Week 11 - Het balletje rolt door

22 april – Bezoek aan het Van Kinsbergen college
Op dinsdag 21 april zijn we met de minorgroep op bezoek geweest bij het Van Kinsbergen college in Elburg. We bezochten deze school, omdat deze voorop zou lopen op het gebied van ICT-toepassingen in het onderwijs. Op deze school wordt namelijk in elke klas gebruik gemaakt van iPads. Wij kregen de kans om als studenten van de minor Leren & ICT deze school te bezoeken en te observeren. Het bezoek begon met een presentatie van onze gastvrouw Marjan van de Vrie. Zij vertelde over de school en de wijze waarop ICT gebruikt wordt in hun onderwijs. Ze vertelde dat ze vanuit een visie de iPads hebben ingezet en niet om het gebruik van de iPads zelf. De visie van het Van Kinsbergen college luidt:
‘Op het van Kinsbergen college is een mens uniek in denken en doen. Ieder mens heeft zijn eigen stijl van leren. Aansluitend bij talenten motiveert om te leren. Kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn de doelen van het leerproces.’
Hoewel bovenstaande visie erg optimistisch klinkt, zagen wij als DOT deze visie nog niet goed terug in de lessen die wij konden observeren. Naar ons idee staat het onderwijs met iPads op deze school nog echt in de kinderschoenen, ondanks het gegeven dat zij al relatief vooruitstrevend zijn op dit gebied. iPads bieden veel mogelijkheden, die volgens ons tot dusver niet allemaal benut worden. Zover wij zagen, werden er geen applicaties of mogelijkheden toegepast die zonder iPads in principe niet mogelijk zijn. De meerwaarde van de iPads in het onderwijs bleef naar onze mening dus moeilijk te herleiden.

Ondanks dat wij niet heel erg onder de indruk waren van de ICT-toepassingen op het Van Kinsbergen college, weten wij dat ze ook nog maar net begonnen zijn met deze wijze van onderwijzen en wat dat betreft goed op weg zijn. Onze coach, Jan Stormbroek, die veel scholen bezoekt, vindt zelfs dat deze school ver voorloopt op andere scholen waar ook iPads gebruikt worden. Ook was het bezoek een verrijking voor ons beeld van ICT in het onderwijs. We hebben gemerkt dat het allemaal nog vrij nieuw en wennen is en dat een echt effectieve werkwijze nog lastig te vinden is. Want wanneer is ICT echt van meerwaarde en wanneer werkt het effectief?

23 april – Het verdere verloop van het project
Na een korte terugblik op het leerzame bezoek aan het Van Kinsbergen college in Elburg, startten we het consult met onze begeleiders Jan Stormbroek en Geert Holwerda. We kregen feedback over de opdrachten van de werelden Mobiliteit & ruimte en Water, natuur & energie waar wij vorige week hard mee aan de slag waren gegaan. Wij zijn als DOT blij om te kunnen zeggen dat de begeleiders in eerste instantie tevreden zijn over het product dat wij nu ontworpen hebben voor Carmel College Raalte. Het opgavenboekje voor leerlingen zag er bijvoorbeeld verzorgd uit en inhoudelijk is het project ook in goede banen. We hebben echter nog enkele aandachtspunten gekregen, voornamelijk op inhoudelijk gebied. Zo kan het handig zijn om de doel onder te verdelen in proces- of productdoelen, moeten de 21st century skills duidelijker geëxpliciteerd worden, moet naast de doelen het algemene belang van ons onderwijs benoemd worden en moeten we bepaalde gemaakte keuzes concreter verantwoorden. Het project moet kortom voor een ‘vreemde’ direct uitvoerbaar zijn wanneer hij het project en de docentenhandleiding leest. Het gevaar heerst bij ons namelijk dat wij zelf heel goed weten wat we bedoelen wanneer we iets beschrijven, maar dat dit voor een ander wellicht minder duidelijk is. Voor volgende week gaan wij hard aan de slag met het concretiseren en expliciteren van ons project. Het gaat dan om zowel de handleiding voor docenten als om de opdrachten voor leerlingen. We nemen daarbij als uitgangspunt dat iedere (deskundige) leek het project direct zou kunnen uitvoeren.

Tot  volgende week!

Week 10 - Onderwijs ontwikkelen

Deze week zijn we lekker verder gegaan met het ontwerpen van opdrachten die aansluiten bij de zeven werelden van techniek. Deze week hebben we de wereld van Water, Energie & Natuur behandeld. Bij het ontwerpen van deze opdracht hebben wij weer de OOMP-methode gebruikt. Leerlingen zullen dus eerst kort onderzoeken daarna ontwerpen om vervolgens het ontwerp te maken en dit te presenteren/reflecteren. Voor deze wereld hebben we er voor gekozen om leerlingen een nieuw soort ecoduct te ontwerpen of een bestaande dierenoversteekplaats te laten verbeteren. We laten de leerlingen eerst een klein vooronderzoek doen naar bestaande dierenoversteek methoden, hierna gaan zij een nieuw soort ecoduct ontwerpen (dit onder tijdsdruk zodat je een zó creatief mogelijk ontwerp krijgt).  Hierna gaan zij dit ontwerp maken, dit zal in overleg gaan met de docent zodat er voor een nuttige manier van uitwerken wordt gekozen. Dit kunnen verschillende manieren zijn waar niet per se eisen aan zijn verbonden. Het probleem bij deze opdracht is dat we nog niet echt een goede manier hebben gevonden om de ICT erin te verwerken, leerlingen doen al wel een vooronderzoek waarbij zij een computer gebruiken. Daarnaast is er natuurlijk ook de uitwerking van de video log door de leerlingen waar de ICT er dik boven op ligt. Het zou kunnen dat wij het daarbij laten, maar we willen eigenlijk nog wel een ICT-hulpmiddel om de opdracht mee te verrijken.
Naast het uitwerken van de Water, Energie & Natuur wereld, zijn wij ook al begonnen met het brainstormen voor een opdracht voor de Science & Exploration wereld.

Deze week hadden wij ook weer een consult met onze projectbegeleiders Jan en Geert. Uit dit consult is gekomen dat wij nog een laatste blik op ons projectvoorstel moeten werpen, het moet concreter en waarbij vooral de nadruk ligt op waarom wij bepaalde keuzes maken. Het projectvoorstel is nog wat te abstract, dit was voor ons ook een bewuste keuze omdat wij eenmaal nog niet wisten wat de uitwerkingen per wereld zouden gaan worden. Dit begint nu wel steeds duidelijker te worden, omdat wij ongeveer per week een wereld uitwerken. Op de McDonald's opdracht kregen wij positieve feedback. We moeten echter uitkijken dat we de leerlingen soms niet te vrij moeten laten, omdat er dan uitwerkingen kunnen ontstaan die niet aan onze oorspronkelijke verwachtingen voldoen. Als DOT twijfelden wij nog of wij ook docentenhandleidingen zullen maken of niet. Jan en Geert gaven aan dat zij dit graag wel wilden zien en dus zullen wij op korte termijn hier een format voor maken waar telkens een kleine aanvulling geven per wereld op wordt gegeven.

zaterdag 11 april 2015

Week 9 - Structuur aanbrengen

Met het tentamen in de achteruitkijkspiegel beginnen we vol goede moed met de tweede helft van de minor. Tijdens de tentamenweken (week 7 + 8) hebben we ook goede bijeenkomst gehad met Astrid en Jeroen waarin ook het projectvoorstel en de plannen voor de komende periode zijn besproken. De feedback die we hebben ontvangen zal worden meegenomen in het verdere project. Zo gaan we bijvoorbeeld bij elke opdracht het format Onderzoeken, Ontwerpen, Maken en Reflectie (OOMP) toepassen.

Vandaag (8 april) hebben we ook feedback mogen ontvangen van de minorcoaches. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dat ons project (wellicht té) omvangrijk is en dat we misschien niet zullen toekomen aan het uitwerken van opdrachten voor alle werelden. Dit punt kwam ook naar voren tijdens ons gesprek in Raalte. Astrid en Jeroen leken het niet een heel groot probleem te vinden, kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Verder was de inleiding van het projectopstel helder beschreven, maar bleef de uitwerking van de opdrachten enigszins abstract. Het 'hoe' en 'waarom' moet duidelijker beschreven worden, dus daar gaan we komende week mee aan de slag. Verder kregen we ook als tip om eerst één opdracht (één wereld) compleet uit te werken. Het idee is dat de ervaring die we daarmee opdoen, toegepast kan worden bij het maken van de rest van de opdrachten.

Tijdens deze tweede periode is er binnen de minor meer ruimte voor consults met de coaches over de voortgang van het project. Volgende week zullen we dan ook de uitgewerkte opdracht van de wereld Ruimte en Mobiliteit (een locatie zoeken voor de McDonalds) met hen bespreken.

Tot slot hebben we het vandaag tijdens het plenaire gedeelte een korte SWOT**-analyse gedaan waaruit vooral naar voren kwam dat onze grootste ' threat' de hoeveelheid dingen is waar we, bij het maken van een opdracht, rekening mee kunnen/moeten houden. Door hier een referentielijst van te maken kunnen we wellicht meer gestuurd aan het werk, zonder deze zaken uit het oog te verliezen.

Tot volgende week!


**Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

woensdag 18 maart 2015

Week 6 - Afronding pilot, start project

Vanwege de werkdruk is vorige week het schrijven van een nieuw blogartikel er bij ingeschoten. Echter: wees gerust, we zullen de gebeurtenissen van vorige week gewoon in dit bericht meenemen.

Vorige week zijn we als DOT goed voor de pilotopdracht gaan zitten en hebben we de eerste opzet uitgewerkt in een duidelijke opdracht voor de leerlingen. Deze opdracht zou met enige voorbereiding in de klas ingezet kunnen worden als pilot voor het grotere idee van opdrachten verbonden aan de 7 werelden van techniek. Ook staan in de pilotopdracht leerlinginstructies voor het maken van een vlog; een activiteit die we in het grote project meerdere keren willen laten uitvoeren. Uiteraard zijn we in dit alles zeer benieuwd naar feedback vanuit de praktijk. Of de pilot uitgevoerd kan worden, is nog maar de vraag, maar sowieso zal feedback van Jeroen worden meegenomen in het ontwerpen van de rest van het project. Inmiddels zijn we bijna klaar met de pilotopdracht en hoeven we alleen nog even de puntjes op de 'i' te zetten.

Overigens hadden we bij de pilotopdracht, waarbij leerlingen verf gaan mixen, de volgende vraag: klopt de digitale tool? Als leerlingen de verhoudingen toepassen die ze met de digitale tool vinden, krijgen ze dan inderdaad de juiste kleur wanneer ze werken met kleurenpasta’s? Uiteraard zijn we met deze vraag naar Astrid gegaan en zij legt in haar mailtje uit, aan de hand van een voorbeeld, hoe de kleurkracht (en de hoeveelheid wit) een belangrijke rol speelt voor het resultaat. De resultaten die de leerlingen zouden krijgen zijn dus misschien lastig te voorspellen, maar van de andere kant kan het juist interessant zijn als de kleur net niet klopt.Ook zijn we al druk bezig met de opzet van het grote eindproject ‘Maak kennis met techniek’.
Voor de komende periode (van grofweg twee maanden) hebben we een planning en een vrij goed idee van onze werkwijze voor de komende periode. Roeland (één van de minorcoaches) heeft ons vorige week al wat feedback gegeven die we tijdens dit project mee zullen nemen; onder andere het gebruik van literatuur (zoals Jan Bartling voor het uitwerken van het projectplan). Voor onszelf hebben we al een vrij duidelijk idee van hoe het eindproduct er uit kan zien, maar we zijn vooral heel benieuwd of onze opdrachtgevers het daar mee eens zijn. Daarom hebben we volgende week dinsdag een meeting met Jeroen en Astrid waarin we de pilotopdracht, de samenwerking en het vervolg kunnen bespreken.

maandag 9 maart 2015

Week 5 - Goed gesprek, lekker aan de slag

Donderdag 19 februari zijn we als DOT op bedrijfsbezoek geweest bij van Wijhe Verf.
Onder begeleiding van Astrid hebben we het hele bedrijf kunnen bezichtigen.
Gezamenlijk hebben we alle onderdelen van het bedrijf doorlopen, waarbij Astrid ons tekst en uitleg gaf over dat gene wat we zagen. Zelf konden we vragen stelen waardoor de rondleiding veel informatie en inzichten heeft gegeven over dat gene wat van Wijhe Verf allemaal doet.

Het bedrijfsbezoek heeft ons meer kennis doen geven over wat van Wijhe Verf allemaal doet, waardoor er voor ons als DOT gemakkelijker de koppelingen gemaakt kan worden tussen de techniek (Betawerelden) & het bedrijfsleven (van Wijhe Verf).

Tijdens deze middag hebben we onze opdracht (tot nu toe) voor kunnen leggen aan Astrid. Waarmee zij in mee heeft gestemd. We zullen als DOT van Wijhe Verf proberen in een aantal opdrachten te verweven, alleen indien een koppeling mogelijk is. We willen alleen een koppeling maken wanneer het ook een toevoeging aan de opdracht is. Anders zijn wij opdrachten aan het ontwikkelen voor alleen de koppeling met van Wijhe Verf en dat is niet de bedoeling.

Wouter had de taak op zich genomen om aantekeningen te maken, hierdoor kunnen we terug halen wat er deze middag allemaal is besproken en gezegd (en dat is veel!).

Dinsdag 3 maart, kregen we de opdracht om als DOT een toren van pasta te bouwen met als top een spekje (hierbij de link naar uitleg achter de opdracht http://ed.ted.com/on/zSffRxgr). Tijdens het uitwerken van deze opdracht liepen we tegen het feit aan dat de samenwerking binnen de groep niet geheel soepel verliep. Dit was niet alleen ons als DOT opgevallen maar ook de begeleidende docenten van de Minor leren en ict.

Later deze dag hebben we ons als DOT afgezonderd van de rest van de groep om hier in alle rust met elkaar over in gesprek te gaan. De persoonlijke verwachtingen, inzet en manier van werken hadden onderling geleid tot frictie wat leidde tot frustratie, irritatie en daarmee individualisme i.p.v. samenwerking.

Tijdens het gesprek zijn we open en eerlijk naar elkaar geweest. We hebben alle problemen kunnen bespreken en daarbij opnieuw ‘realistische’ verwachtingen van onzelf en het DOT uitgesproken. Wat direct leidde in het als DOT aanpakken van de opdrachten waar we mee bezig zijn.

Eind van dag en woensdag 4 maart zijn we als groep bezig geweest met het maken van een Pecha Kucha & pilot test opdracht.
Omdat we bij voorgaande opdrachten hebben gemerkt dat het soms lastig is om met vier mensen bezig te gaan met een opdracht hebben we deze twee taken verdeeld.
Joshua en Max hebben zich bezig gehouden met de Pecha Kucha. Waarbij Wouter en Niek in sommige gevallen werden betrokken als ze zaten met een vraag/ onduidelijkheden.
Wouter en Niek zijn begonnen met het maken van een Pilot test opdracht. Waarbij ook zij Max en Joshua betrokken op momenten wanneer vier mensen meer kunnen dan twee. We merkten vrijwel direct dat de samenwerking veel lekkerder liep dan daarvoor en dat voelde voor ons als DOT prettig.


Voor de pilotopdracht maken wij gebruik van een ICT-tool waarbij de leerlingen online kleuren met elkaar kunnen mengen. (http://painting.about.com/library/blpaint/blcolormixingpalette1.htm) We hebben o.a. gekozen om dit online te doen omdat dit verf bespaart en het scheelt veel rommel in het klaslokaal. Daarnaast werkt dit sneller en kunnen leerlingen eerst wat spelen met de tool zodat zij kunnen leren hoe dat kleuren mengen in elkaar zit. Wanneer zij klaar zijn met het mengen van een kleur krijgen de leerlingen een recept waarmee zij verf kunnen mengen waar zij uiteindelijk hun uitgekozen kleur kunnen ontwikkelen.

woensdag 18 februari 2015

Week 4 - Brainstormen

Naar aanleiding van het overleg met ons DOT, Jeroen Bonhof van Carmel College Raalte en Astrid Wijnbergen van Wijzonol afgelopen woensdag 11 februari in Raalte, hebben wij vieren ten eerste het gesprek tot ons laten bezinken. De belangen van Carmel College Raalte, vertegenwoordigd door Jeroen en van Wijzonol, vertegenwoordigd door Astrid, zijn ons helder geworden. We willen door middel van ons project leerlingen op een verassende manier enthousiasmeren voor techniek. De gedachte hierachter is dat de technische sector op dit moment te weinig wordt gekozen door leerlingen waardoor er een tekort ontstaat aan technisch geschoolde mensen. Naast deze belangen hebben wij de vrijheid gekregen om invulling te geven binnen dit project. Individueel hebben wij als groepsleden gebrainstormd over mogelijkheden en ideeën voor een project, waarbinnen ingespeeld wordt op de bestaande belangen.

Dinsdag 17 februari kwamen we bijeen op school en overlegden we met zijn drieën. Max was helaas ziek en kon niet deelnemen aan het groepsoverleg. Wij (Wouter, Joshua en Niek) hebben onze gedachten, meningen en ideeën uitgewisseld en kwamen zodoende tot een gezamenlijk concept. Dit concept is onder andere tot stand gekomen doordat we gezamenlijk een mindmap maakten en onze ideeën gestructureerd schreven op een bord.

Geïnspireerd door Jeroen, gaan wij binnen onze pilot inspelen op de zeven werelden van techniek: de bètawerelden. Deze bètawerelden beslaan onder andere water, energie & natuur; mobiliteit & ruimte; market & money of lifestyle & design. De bedoeling is dat we per bètawereld een of enkele opdrachten ontwerpen waarbij mogelijk Van Wijhe Verf en Wijzonol worden geïntegreerd. Het idee is om binnen de opdrachten enkele keuzemogelijkheden te bieden zodat er ingespeeld wordt op persoonlijke interesses, werkstijl en een mogelijk bètaprofiel. Door de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende werelden van techniek zullen wij trachten hen te enthousiasmeren voor techniek.

De taak is nu aan ons als DOT om dit concept aan te scherpen, te concretiseren en uit te werken. Gezamenlijk moeten we ons verdiepen in deze zeven werelden, de eigenschappen van het project, de doelen van ons project (naast de belangen van Carmel College Raalte en Wijzonol) en doelen binnen het onderwijs op zich. Het mooiste zou immers zijn dat dit project vaker en wellicht op meerdere locaties inzetbaar is.

Morgen (donderdag 19 februari) zijn wij te gast bij Astrid in Zwolle, waar wij een rondleiding krijgen bij een van de locaties van Wijzonol. Hier hopen wij naast het beeld wat wij uit vooronderzoek hebben gekregen een nog scherper beeld te krijgen van Wijzonol. Op deze manier zullen we Wijzonol concreter binnen het project kunnen betrekken.


Na de rondleiding morgen zullen we opnieuw individueel onze gedachten aanscherpen en komen we in de vakantie bijeen. In die tussentijd wordt gewerkt aan het concretiseren van dit pilotproject, eventuele mogelijkheden voor het uiteindelijke project en mogelijkheden voor steekproeven van de pilot. Tot volgende week!